Sponzoring

Sponzorujeme jezdecký klub Naděje v Boskovicích

Jezdecký klub Naděje se sídlem v Brně a stájemi v Boskovicích je dobrovolná, nezávislá, demokratická společenská organizace sdružující zájemce o jezdectví a jezdecký sport.

Jezdecký klub Naděje zajišťuje zájmovou činnost členů, jezdecký výcvik členů, dle možností i jejich účast na jezdeckých soutěžích. Vytváří podmínky pro hypoterapii a jezdeckou činnost dětí i nečlenů Jezdeckého klubu Naděje.

Členem Jezdeckého klubu Naděje se může stát každý český občan nad 10 let věku, který souhlasí se stanovami JK na základě přihlášky.

Kontakt

Markéta Vašulínová, DiS
tel.: +420 603 118 409

Ing. Tomáš Vašulín
tel.: +420 603 441 852
e-mail: jknadeje@vvelektro.cz