Elektro

Projekce

Projekt

Zpracujeme podle konkrétního případu jednostupňovou dokumentaci, v případě potřeby dané zakázky kompletní projektovou dokumentaci.

Projednáme na rozvodném závodě.

Instalace

Provádíme veškeré elektroinstalační práce v rodinných domech, průmyslových a zemědělských objektech, bytových jádrech, včetně dodávek elektro materiálu.

Revize

Revize pracovních strojů prováděných dle ČSN EN 60204 (ČSN 332200)

Provádí se následující zkoušky:

  • kontrola ochranného obvodu
  • měření izolačního odporu
  • zkouška napětím
  • zkouška ochrany před zbytkovým napětím
  • měření elektromagnetického odrušení
  • funkční zkoušky

Revize elektrických spotřebičů prováděných dle ČSN 331600 ed.2

Revize jsou prováděny po opravách nebo úpravách elektrických spotřebičů nebo pravidelně během jejich používání ve lhůtách uvedených v příslušných normách ČSN.

Provádí se souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišuje stav ručního nářadí z hlediska bezpečnosti. Součástí revize elektrického ručního nářadí je vypracování protokolu o revizi.

Revize elektrického zařízení prováděných dle ČSN 331500

Každé elektrické zařízení musí být podle ČSN během výstavby a nebo po dokončení, před tím, než je uživatel uvede do provozu, prohlédnuto a vyzkoušeno v rámci výchozí revize. Účelem je ověření, pokud je to možné, zda jsou splněny alespoň požadavky norem ČSN.

Revize zahrnuje prohlídku, zkoušení, měření a vypracování protokolu.

Revize hromosvodů prováděných dle ČSN 331500 a ČSN EN 62305

Stanovení vnějších vlivů působících na elektrická zařízení
ČSN 332000-5-51 ed.2

Revize elektro VN - nad 1000 V včetně hromosvodů

Školení z vyhlášky 50 §4-10

Měřící technika

Revize jsou prováděny kvalitními měřícími přístroji, které jsou podrobovány pravidelné kalibraci.

Měřáky